Δελτίο Τύπου: Κινητικότητα στους Ο.Τ.Α

Το ΔΣ της Π.Ε.Δ.Δ.Ε. στην τελευταία του συνεδρίαση συζήτησε και κατέληξε σε μια σειρά από επισημάνσεις που αφορούν την Κινητικότητα στους Ο.Τ.Α.

Γνωρίζουμε όλοι ότι τα τελευταία χρόνια 12 χρόνια η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει σηκώσει μεγάλο βάρος όσον αφορά τη συνολική εθνική προσπάθεια για τη δημοσιονομική εξυγίανση των οικονομικών της χώρας . Η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ που φτάνει το 60% σε συνδυασμό από τη μια με τη διαρκή αποψίλωση τους από προσωπικό τους κι από την άλλη με τη διαρκή μεταφορά αρμοδιοτήτων κι ευθυνών δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας για τους Δήμους το οποίο έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Παράλληλα δεν επιτρέπει στους οργανισμούς της αυτοδιοίκησης να επιτελέσουν το ρόλο τους όσον αφορά την ενίσχυση τη τοπικής ανάπτυξης όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ουσιαστικά αυτοί που βλάπτονται από τις καταστάσεις που περιγράφουμε παραπάνω είναι οι πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών. Ιδιαίτερα όταν οι Δήμοι μας «αποψιλώνονται» από έμπειρο κι απαραίτητο αριθμό εργαζομένων μέσω της κινητικότητας οι οποίοι ασκώντας το δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος επιλέγουν να μετακινηθούν σε άλλους φορείς της δημόσιας Διοίκησης. Και αυτό χωρίς να λαμβάνεται προηγουμένως υπόψη ούτε η γνώμη των Δημάρχων αλλά ούτε και οι πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες των Δήμων στους οποίους εργάζονται. Τις περισσότερες μάλιστα φορές οι μετακινήσεις αυτές γίνονται με οικονομικά κι όχι υπηρεσιακά κριτήρια, αφού στις νέες θέσεις που επιλέγουν να πάνε οι αμοιβές που λαμβάνουν είναι μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που έχουν ως εργαζόμενοι στους Δήμους.

Στο πλαίσιο αυτό οφείλει το Κεντρικό Κράτος να παρέμβει και να διορθώσει μια στρέβλωση που υπάρχει στο θεσμό της κινητικότητας με μια παρέμβαση που ούτε δημοσιονομικό κόστος έχει ούτε ακυρώνει το θεσμό της κινητικότητας. Αντίθετα, υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον κι αποτελεί έμπρακτη στήριξη στην προσπάθεια της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού να επιτελέσει το ρόλο της . 

Η παρέμβαση που ζητάμε ως Τ.Α. από το ΥΠ.ΕΣ. θα πρέπει να προβλέπει ότι όσον αφορά την κινητικότητα και μόνον του προσωπικού των Δήμων ότι αυτή θα μπορεί να πραγματοποιείται:

-Μόνον για μετακίνηση προσωπικού από Δήμο σε Δήμο.

- Να αποτελεί προ-απαιτούμενο η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου για να μπορεί να μετακινηθεί κάποιος εργαζόμενος ενός Δήμου σε άλλο Δήμο.

- Η κινητικότητα να επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ( υγείας ή ανάγκη συνένωσης οικογενειών)  που θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς.

Βρίσκεστε εδώ: Home Δελτία Τύπου Δελτίο Τύπου: Κινητικότητα στους Ο.Τ.Α