ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 568/ 3911/ 46077/ 20.12.2019 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγρ/σμού  & Δικτύων – Τμ. Διοικ. Υποστήριξης  του  Πανεπιστημίου  Πατρών

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 2019-2020», προϋπολογισμού  1.209.677,42 ευρώ  (χωρίς  ΦΠΑ 24%)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 22875/ 12.12.2019  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  Ναυπακτίας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «Κατασκευή  Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας  Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και  4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας»

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 9692/ 17.12.2019  έγγραφο της Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Ερυμάνθου

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «Αντιπλημμυρική  Προστασία σε  Οικισμούς  του  Δήμου Ερυμάνθου»,  προϋπολογισμού  1.300.000,00 ευρώ (χωρίς  το  ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 30482/ 9.12.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών     Υπηρεσιών  του  Δήμου Αιγιαλείας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση  των  Γνωμοδοτικών Επιτροπών  για  Δημόσιες  Συμβάσεις  Εργων  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αιγιαλείας,  για  το  έτος  2020

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
 
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
 
2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
 
3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 370894/ 5548/ 10.12.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών     Εργων  της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας - Π.Ε.  Αιτωλοακαρνανίας
 
4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΣΕ  ΠΟΤΑΜΟΥΣ  ΚΑΙ  ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ  2019 – 2020»,  προϋπολογισμού  7.000.000,00 ευρώ  (με  ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις