ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 136421/ 1971/ 7.5.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής  της Δημοπρασίας του έργου  με  τίτλο: “Καθαρισμός – Συντήρηση  και αποκατάσταση  υφιστάμενων αντιπλημμυρικών  έργων  σε ποταμούς  και  χείμαρρους Ν. Ηλείας”, Υποέργο:«Συντήρηση – αποκατάσταση  υφιστάμενων αντιπλημμυρικών  έργων,  καθαρισμός βλάστησης  και φερτών  υλικών σε  δευτερεύοντα  υδατορέματα και  κλάδους  αυτών Π.Ε. Ηλείας,  έτους 2019 – 2020», προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8του Ν. 4412/ 2016

2. Την υπ’αρ. 31/ 2017 Απόφαση του Δ. Σ. της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 130285/ 1885/ 25.4.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του, για συγκρότησητης Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου με τίτλο: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ”, προϋπολογισμού 10.500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 128373/ 1857/ 24.4.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότησητης Επιτροπής Διεξαγωγής  της  Δημοπρασίας του έργου  με τίτλο: “Συντήρηση  -  Οδική Ασφάλεια – επαρχιακού  οδικού  δικτύου Ν. Ηλείας (σε  συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014),  Υποέργο:“Συντήρηση – αποκατάσταση βατότητας  στο Ε.Ο.  δίκτυο του  βορείου τμήματος Ν. Ηλείας  ετών 2019 - 20120”, προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ  μετά του  ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το έγγραφο  υπ’ αρ. πρωτ.:9043871/ 18.4.2019 του Ο.Σ.Ε.

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  των Επιτροπών  Διαγωνισμού  των έργων του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.,έτους  2019.

      

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν: 1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016 2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας 3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 99227/ 1365/ 2.4.2019 έγγραφο της  Γεν. Δ/νσης Αναπτ. Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας -Δ/νση Τεχνικών    Εργων   4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για την συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού  έργων  στην  Π.Δ.Ε. – Δ/νση Τεχν. Εργων για  το έτος  2019  

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις