Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Απευθείας ανάθεση για γεύμα εργασίας για την ομάδα Εισηγητών για την Συνάντηση των Γενικών Γραμματέων των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που διοργανώνει η ΠΕΔ Δ.Ε. στην Πάτρα, και για την συνάντηση ΕυρωπαΪκής Εδαφικής Συνεργασίας "Εύξεινη Πόλη" στις 18 Σεπτεμβρίου 2020.
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για γεύμα εργασίας για την ομάδα Εισηγητών για την Συνάντηση των Γενικών Γραμματέων των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που διοργανώνει η ΠΕΔ Δ.Ε. στην Πάτρα, και για την συνάντηση ΕυρωπαΪκής Εδαφικής Συνεργασίας "Εύξεινη Πόλη" στις 18 Σεπτεμβρίου 2020.
  Ημ/νια: 16/09/2020 14:29:54
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΗΜΗΟΚΣ1-Ξ2Κ
 2. Απευθείας ανάθεση για διαμονή Εισηγητών για την Συνάντηση των Γενικών Γραμματέων των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που διοργανώνει η ΠΕΔ Δ.Ε. στην Πάτρα, στις 17 Σεπτεμβρίου και για την συνάντηση ΕυρωπαΪκής Εδαφικής Συνεργασίας "Εύξεινη Πόλη" στις 18 Σεπτεμβρίου 2020.
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για διαμονή Εισηγητών για την Συνάντηση των Γενικών Γραμματέων των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που διοργανώνει η ΠΕΔ Δ.Ε. στην Πάτρα, στις 17 Σεπτεμβρίου και για την συνάντηση ΕυρωπαΪκής Εδαφικής Συνεργασίας "Εύξεινη Πόλη" στις 18 Σεπτεμβρίου 2020.
  Ημ/νια: 16/09/2020 14:27:39
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΙΚΖΟΚΣ1-Η4Τ
 3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1167/2020
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1167/2020
  Ημ/νια: 16/09/2020 14:01:03
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΩΩ7ΟΚΣ1-ΔΘΙ
 4. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1166/2020
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1166/2020
  Ημ/νια: 16/09/2020 14:00:41
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ7ΡΓΟΚΣ1-4Γ5
 5. Έγκριση δαπάνης για γεύμα εργασίας για την ομάδα Εισηγητών για την Συνάντηση των Γενικών Γραμματέων των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που διοργανώνει η ΠΕΔ Δ.Ε. στην Πάτρα, και για την συνάντηση ΕυρωπαΪκής Εδαφικής Συνεργασίας "Εύξεινη Πόλη" στις 18 Σεπτεμβρίου 2020.
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για γεύμα εργασίας για την ομάδα Εισηγητών για την Συνάντηση των Γενικών Γραμματέων των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που διοργανώνει η ΠΕΔ Δ.Ε. στην Πάτρα, και για την συνάντηση ΕυρωπαΪκής Εδαφικής Συνεργασίας "Εύξεινη Πόλη" στις 18 Σεπτεμβρίου 2020.
  Ημ/νια: 16/09/2020 13:56:18
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΧΓΙΟΚΣ1-ΣΚΗ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)