Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Λήψη νομοθετικών μέτρων για την αποφυγή ποινικών κυρώσεων σε Δημάρχους και μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας για πράξεις που ακυρώθηκαν κατά την διαδικασία του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας
  Θέμα: Λήψη νομοθετικών μέτρων για την αποφυγή ποινικών κυρώσεων σε Δημάρχους και μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας για πράξεις που ακυρώθηκαν κατά την διαδικασία του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας
  Ημ/νια: 14/01/2020 13:14:00
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΨΤΙΟΚΣ1-ΚΒΕ
 2. Παράταση συμβάσεων εργασίας εργαζομένων Προγράμματος PATH στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Προγράμματος.
  Θέμα: Παράταση συμβάσεων εργασίας εργαζομένων Προγράμματος PATH στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Προγράμματος.
  Ημ/νια: 09/01/2020 11:22:34
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω1ΚΤΟΚΣ1-3Ρ0
 3. Έγκριση Υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων της ΠΕΔ Δ.Ε. για α΄ εξάμηνο του 2020
  Θέμα: Έγκριση Υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων της ΠΕΔ Δ.Ε. για α΄ εξάμηνο του 2020
  Ημ/νια: 08/01/2020 13:06:03
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΜΗ9ΟΚΣ1-03Τ
 4. Αποστολή συμμετοχής πιστοποιημένων δαπανών του προγράμματος P.A.T.H., στην Ιταλία
  Θέμα: Αποστολή συμμετοχής πιστοποιημένων δαπανών του προγράμματος P.A.T.H., στην Ιταλία
  Ημ/νια: 08/01/2020 12:00:37
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ9ΒΟΟΚΣ1-ΞΥΙ
 5. Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης "ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019" " η οποίο θα διεξαχθεί στις 5 Ιανουαρίου 2020
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης "ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019" " η οποίο θα διεξαχθεί στις 5 Ιανουαρίου 2020
  Ημ/νια: 31/12/2019 14:04:38
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΙΔΒΟΚΣ1-ΕΧ9
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)