Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια αναγκαίων αναλωσίμων υλικών και antivirus για τις ανάγκες των γραφείων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αιτ/νίας).
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για προμήθεια αναγκαίων αναλωσίμων υλικών και antivirus για τις ανάγκες των γραφείων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αιτ/νίας).
  Ημ/νια: 03/07/2020 12:30:15
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΟ41ΟΚΣ1-ΣΧΜ
 2. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια Δικτυακού εξοπλισμού (Wi-Fi router) για την υποστήριξη της λειτουργίας του δικτύου της ΠΕΔ
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για προμήθεια Δικτυακού εξοπλισμού (Wi-Fi router) για την υποστήριξη της λειτουργίας του δικτύου της ΠΕΔ
  Ημ/νια: 03/07/2020 12:28:26
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΣ2ΞΟΚΣ1-ΚΘΜ
 3. Έγκριση δαπάνης για βραχυχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου για τις ανάγκες φωτογράφισης του Προγράμματος PATH
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για βραχυχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου για τις ανάγκες φωτογράφισης του Προγράμματος PATH
  Ημ/νια: 03/07/2020 12:20:28
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 679ΠΟΚΣ1-Π3Ξ
 4. Απευθείας ανάθεση για βραχυχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου για τις ανάγκες φωτογράφισης του Προγράμματος PATH
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για βραχυχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου για τις ανάγκες φωτογράφισης του Προγράμματος PATH
  Ημ/νια: 03/07/2020 12:19:18
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 60Γ6ΟΚΣ1-0Μ4
 5. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναγκαίων αναλωσίμων υλικών και antivirus για τις ανάγκες των γραφείων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αιτ/νίας).
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναγκαίων αναλωσίμων υλικών και antivirus για τις ανάγκες των γραφείων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αιτ/νίας).
  Ημ/νια: 03/07/2020 10:36:25
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΩΔΣΟΚΣ1-ΚΑΜ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)