Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση των Εκδηλώσεων μνήμης του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος με τον Δήμο Καλαβρύτων (από 21.11.2018 έως 13.12.2018).
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση των Εκδηλώσεων μνήμης του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος με τον Δήμο Καλαβρύτων (από 21.11.2018 έως 13.12.2018).
  Ημ/νια: 06/12/2018 11:13:12
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΠΓ8ΟΚΣ1-Ε6Φ
 2. Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης της «ΒΡΑΔΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΣΩΝ» - με τον Δ. Ηλιδας στις 15.12.2018
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης της «ΒΡΑΔΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΣΩΝ» - με τον Δ. Ηλιδας στις 15.12.2018
  Ημ/νια: 06/12/2018 11:10:30
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΠΖΘΟΚΣ1-50Λ
 3. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης της «ΒΡΑΔΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΣΩΝ» - με τον Δ. Ηλιδας στις 15.12.2018
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης της «ΒΡΑΔΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΣΩΝ» - με τον Δ. Ηλιδας στις 15.12.2018
  Ημ/νια: 05/12/2018 15:02:36
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9404ΟΚΣ1-94Ρ
 4. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση των Εκδηλώσεων μνήμης του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος με τον Δήμο Καλαβρύτων (από 21.11.2018 έως 13.12.2018).
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση των Εκδηλώσεων μνήμης του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος με τον Δήμο Καλαβρύτων (από 21.11.2018 έως 13.12.2018).
  Ημ/νια: 05/12/2018 15:01:07
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω6ΧΤΟΚΣ1-Ε8Ω
 5. Συνδιοργάνωση των Εκδηλώσεων μνήμης του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος με τον Δήμο Καλαβρύτων (από 21.11.2018 έως 13.12.2018).
  Θέμα: Συνδιοργάνωση των Εκδηλώσεων μνήμης του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος με τον Δήμο Καλαβρύτων (από 21.11.2018 έως 13.12.2018).
  Ημ/νια: 05/12/2018 13:33:14
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ0ΦΜΟΚΣ1-ΣΟΜ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)