Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 21/01/2021 15:52:06
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ404ΟΚΣ1-9ΡΦ
 2. ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 21/01/2021 15:51:06
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΔΥΡΟΚΣ1-ΞΣΕ
 3. ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 21/01/2021 15:50:52
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΧ4ΜΟΚΣ1-Χ9Ε
 4. ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 21/01/2021 15:50:29
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω9ΑΕΟΚΣ1-1ΗΣ
 5. ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 21/01/2021 15:50:09
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω99ΔΟΚΣ1-6ΥΚ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)