Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση για το δρώμενο του ‘’Κινεζικού Δράκου’’με τον Δήμο Πατρέων. (δράση ενταγμένη στο πρόγραμμα εκδηλώσεων Πατρινό Καρναβάλι 2019)
  Θέμα: Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση για το δρώμενο του ‘’Κινεζικού Δράκου’’με τον Δήμο Πατρέων. (δράση ενταγμένη στο πρόγραμμα εκδηλώσεων Πατρινό Καρναβάλι 2019)
  Ημ/νια: 21/02/2019 15:23:29
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9Ψ7ΖΟΚΣ1-Ω97
 2. Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων μελών Δ.Σ.
  Θέμα: Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων μελών Δ.Σ.
  Ημ/νια: 20/02/2019 14:49:18
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9605ΟΚΣ1-ΝΚ6
 3. Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων υπαλλήλων Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας.
  Θέμα: Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων υπαλλήλων Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας.
  Ημ/νια: 20/02/2019 14:48:17
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΞΜΜΟΚΣ1-Τ0Ν
 4. Κατάσταση οδοιπορικών και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης του προϊσταμένου της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας στο Μπάρι της Ιταλίας.
  Θέμα: Κατάσταση οδοιπορικών και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης του προϊσταμένου της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας στο Μπάρι της Ιταλίας.
  Ημ/νια: 20/02/2019 14:47:16
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ6ΓΥΟΚΣ1-ΚΟΜ
 5. Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων αποζημιώσεων εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Θεσσαλονίκη στις 23-24 Ιανουαρίου 2019.
  Θέμα: Κατάσταση οδοιπορικών και ημερησίων αποζημιώσεων εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Θεσσαλονίκη στις 23-24 Ιανουαρίου 2019.
  Ημ/νια: 20/02/2019 14:46:00
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΟΞΜΟΚΣ1-ΙΕ6
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)