Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Έγκριση Πληρωμής για την Συνδιοργάνωση του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την εφημερίδα “ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Α.Ε." - στο Αγρίνιο στις 2 και 3 Μαρτίου 2019
  Θέμα: Έγκριση Πληρωμής για την Συνδιοργάνωση του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την εφημερίδα “ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ Α.Ε." - στο Αγρίνιο στις 2 και 3 Μαρτίου 2019
  Ημ/νια: 20/05/2019 12:35:28
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 66Φ0ΟΚΣ1-1ΡΡ
 2. Αποστολή 1ης Ενδιάμεσης πληρωμής του προγράμματος PATH στους Ιταλούς εταίρους
  Θέμα: Αποστολή 1ης Ενδιάμεσης πληρωμής του προγράμματος PATH στους Ιταλούς εταίρους
  Ημ/νια: 20/05/2019 12:20:05
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6Ω9ΜΟΚΣ1-4ΦΒ
 3. Έγκριση Πληρωμής για την παράθεση του επίσημου γεύματος των προσκεκλημένων Ελλήνων καθώς και εκπροσώπων ξένων κρατών και ακολούθων στα πλαίσια των εορτών της εξόδου 2019
  Θέμα: Έγκριση Πληρωμής για την παράθεση του επίσημου γεύματος των προσκεκλημένων Ελλήνων καθώς και εκπροσώπων ξένων κρατών και ακολούθων στα πλαίσια των εορτών της εξόδου 2019
  Ημ/νια: 16/05/2019 12:40:55
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΖΡΓΟΚΣ1-ΔΩΤ
 4. Έγκριση Πληρωμής για Προμήθεια Λογισμικού Antivirus και επισκευή εκτυπωτή για τις ανάγκες των γραφείων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας)
  Θέμα: Έγκριση Πληρωμής για Προμήθεια Λογισμικού Antivirus και επισκευή εκτυπωτή για τις ανάγκες των γραφείων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας)
  Ημ/νια: 10/05/2019 08:55:42
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 67ΤΟΟΚΣ1-ΛΘΠ
 5. Έγκριση Πληρωμής για Επισκευή και συντήρηση Κλιματιστικής Μονάδας κτιρίου γραφείων ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας)
  Θέμα: Έγκριση Πληρωμής για Επισκευή και συντήρηση Κλιματιστικής Μονάδας κτιρίου γραφείων ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας)
  Ημ/νια: 10/05/2019 08:53:13
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΤ6ΧΟΚΣ1-ΑΘΗ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)