Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Έγκριση πληρωμής των μετακινήσεων του αυτοκινήτου της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας
  Θέμα: Έγκριση πληρωμής των μετακινήσεων του αυτοκινήτου της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας
  Ημ/νια: 15/07/2019 14:20:31
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ω48ΤΟΚΣ1-9ΨΖ
 2. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 09/07/2019 12:46:12
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 69ΧΡΟΚΣ1-Ε49
 3. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 09/07/2019 12:45:21
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ2Θ7ΟΚΣ1-7Ξ4
 4. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 09/07/2019 12:44:21
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΤΡ4ΟΚΣ1-9ΡΝ
 5. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 09/07/2019 12:43:23
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΝΥΖΟΚΣ1-ΖΛΡ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)