ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/185012/3806/ 23.7.2020 έγγραφο της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,  Γενικη Διευθυνση Αναπτυξιακου Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Αχαϊας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπων Ο.Τ.Α. με  τους  αναπληρωτές  τους, για συμμετοχή  στις Επιτροπές Διαγωνισμών για την κατασκευή των έργων: 

                1."ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020 - 2022", προϋπ/σμού 4.340.000,00 ευρώ

                2."ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020 - 2022", προϋπ/σμού 4.330.000,00 ευρώ

                3."ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020 - 2022", προϋπ/σμού 4.330.000,00 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2.Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.Το υπ’ αρ. πρωτ. 12172/ 13.7.2020  έγγραφο  του  Δήμου  Ναυπακτίας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής  Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», προϋπολογισμού  μελέτης: 1.173.387,10 ευρώ  (χωρίς ΦΠΑ), 

      γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την  Τετάρτη   22  Ιουλίου 2020, ώρα 9.30 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν  στην  συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διεξαγωγής  Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», προϋπολογισμού  μελέτης: 1.173.387,10 ευρώ  (χωρίς ΦΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 27126/ 1.7.2020  έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Εργου &  Η/Μ  του  Δήμου Πατρέων

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ:

                  Α) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔ – ΗΦ)  και 

                  Β) ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ Ν.Υ.», προϋπολογισμού: 2.487.000,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ, Δήμου Πατρέων 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ.  143911/ 2923/ 15.6.2020  έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας - Δ/νση Τεχνικών  Εργων  Π.Ε. Αχαϊας
4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ – ΡΑΚΙΤΑ – ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ – ΛΕΟΝΤΙΟ», προϋπολογισμού: 3.600.000,00 ευρώ  (ΚΩΔ. 2019ΕΠ00100046) 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ.  9372/ 1.6.2020  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμ. συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων  του  Δήμου  Ι.Π. Μεσολογγίου

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας», προϋπολογισμού: 1.400.000,00 ευρώ  (με αναθεώρηση  και  ΦΠΑ) 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις