ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 13825/ 18.11.2020  έγγραφο του Δήμου  Ακτίου – Βόνιτσας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ", προϋπολογισμού  δαπάνης: 1.450.000,00 ευρώ,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 97029/13.11.2020  έγγραφο  του Τμήματος Κατασκευών του Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Υ.Λ.Υ. του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της  Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: "Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών, λειτουργία και συντήρηση του έργου "Υδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πειρο και Παραπειρο - δίκτυα υδροδότησης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαϊας"

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 53753/9.11.2020  έγγραφο  της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Εργου και Η/Μ – Τμ. Σχεδιασμού & Τεχν. Υποστήριξης του  Δήμου  Πατρέων

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)", προϋπολογισμού: 9.535.483,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, του Δήμου Πατρέων,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 19544/ 3.11.2020  έγγραφο  του  Δήμου  Ναυπακτίας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής  Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ», προϋπολογισμού  μελέτης: 1.666.630,00 ευρώ  (χωρίς ΦΠΑ), 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/284010/5032/29.10.2020 έγγραφο της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,  Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

4. Την ανάγκη ορισμού εκπροσώπου με τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή  στην  Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ", προϋπολογισμού 4.800.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις