Αντίδραση του Δήμου Δυτικής Αχαϊας, σχετικά με την σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση προστατευόμενων περιοχών


Έντονη  ήταν  η  αντίδραση του Δήμου  Δυτικής  Αχαϊας,  σχετικά  με  την  σχεδιαζόμενη  ιδιωτικοποίηση  προστατευόμενων περιοχών, που ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013, συζητήθηκε  αναλυτικά   το θέμα της  μεταφοράς στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε., δύο δημοσίων ακινήτων/ τμημάτων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς.

 

 

 

Στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (Αρ. φύλλου 1020/25 Απριλίου 2013), δημοσιεύτηκε η Απόφαση με αριθμό 234 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, σύμφωνα με την οποία παραχωρούνται στο ΤΑΙΠΕΔ  για αξιοποίηση, δηλαδή εκποίηση σε ιδιώτες επενδυτές, μεταξύ άλλων εκτάσεων και δύο γεωτεμάχια το ΒΚ 30 έκτασης 593.418 τ.μ. της Κοινότητας Μετοχίου (Παραλιακή Ζώνη από αυλάκι Πρόκοπου μέχρι Κουνουπέλι) - εδώ βρίσκονται τα 33.799 τ.μ. που είχε αποκτήσει η Κοινότητα από 28.4.1992 – και το ΒΚ 32 έκτασης 55.327 τ.μ. της Κοινότητας Αράξου (Παραλιακή Ζώνη από αυλάκι Πρόκοπου μέχρι Αμμόλοφο-Μαύρα Βουνά).

«Τα δύο αυτά ακίνητα αποτελούν όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου μας στην περιοχή αυτή», όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, για να συνεχίσει λέγοντας «….είναι συγκροτήματα αμμοθινών και ανήκουν στη ζώνη υψηλής προστασίας της προστατευόμενης περιοχής Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς σύμφωνα με την ΚΥΑ 12365 (ΦΕΚ 159Δ/2009). Στις εκτάσεις αυτές επιτρέπονται μόνο ήπιες και χαμηλής έντασης χρήσεις, οι οποίες δεν θίγουν το φυσικό ανάγλυφο και δεν προκαλούν επιβάρυνση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας αποφάσισε να ζητήσει από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή την ανάκληση της παραπάνω απόφασης, όσον αφορά την παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ των δύο παραπάνω γεωτεμαχίων της προστατευόμενης περιοχής Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς και από την Πολιτεία την Ανάδειξη και Αξιοποίηση, με σεβασμό στην περιβαλλοντική και οικολογική μοναδικότητα και αξία της περιοχής, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων πάρκων στο εξωτερικό επ’ ωφελεία των κατοίκων της περιοχής και του περιβάλλοντος για τους εξής σημαντικούς λόγους :τα συγκεκριμένα ακίνητα εμπίπτουν στο τμήμα του Εθνικού Πάρκου για το οποίο έχει ιδρυθεί καταφύγιο Άγριας Ζωής με το ΦΕΚ 39/2002 καθώς και στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης του Δικτύου Φύση 2000 και συγκεκριμένα στην περιοχή GR23220001 καθώς και στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας για πουλιά, περιοχή GR2320011.

Επίσης εμπίπτουν στην περιοχή της διεθνούς συνθήκης RAMSAR (Ν.Δ. 191/74) περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων και καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από τον οικότοπο 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες της Μεσογείου» ο οποίος περιλαμβάνει στο παράρτημα Ι της οδηγίας 94/43/ΕΟΚ του συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992. Τέλος σύμφωνα με το Ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» άρθρο 5, παρ. 2, «ως περιοχές προστασίας της φύσης» και κεφ. Δ΄ άρθρο 13 «ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού χώρου» αναφέρεται ότι: «στην κρίσιμη παράκτια ζώνη όπως οριοθετείται στην οποία περιλαμβάνεται ο αιγιαλός, η παραλία, η ζώνη εναπόθεσης υλικών από τη δράση της θάλασσας, του ανέμου, των ρευμάτων, οι αμμώδεις λωρίδες, τα αμμώδη βέλη, οι αμμοθίνες επιτρέπονται μόνο ήπιες και χαμηλής έντασης χρήσεις, οι οποίες δεν θίγουν το φυσικό ανάγλυφο και δεν προκαλούν οικολογική επιβάρυνση.

«Δηλώνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι τα παραπάνω «ακίνητα» αποτελούν, πρώτα και πάνω, απ΄ όλα περιουσία και «πλούτο» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας -  αποτελούν τους Παρθενώνες και τις Θερμοπύλες του Δήμου μας -  που την έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας και κανείς μας δεν έχει εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση να τα ξεπουλήσει. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες και όλους τους θεσμικούς φορείς να αντισταθούν και να αντιταχθούν στα μνημονιακής έμπνευσης σχέδια αποικιοποίησης των γεωτεμαχίων αυτών», δήλωσε ο δήμαρχος

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση Αντίδραση του Δήμου Δυτικής Αχαϊας, σχετικά με την σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση προστατευόμενων περιοχών