Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 01/12/2023 14:57:55
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 60Σ4ΟΚΣ1-Β52
 2. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 01/12/2023 14:57:16
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΡΞΛΞΟΚΣ1-ΛΦΙ
 3. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 01/12/2023 14:56:30
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΜΞΗΟΚΣ1-3ΒΟ
 4. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  Ημ/νια: 01/12/2023 14:55:50
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΡΠΒ0ΟΚΣ1-Λ8Β
 5. Απευθείας ανάθεση για συμμετοχή στην έκδοση Λευκώματος για τα 80 χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα με τίτλο : "ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ '43"
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για συμμετοχή στην έκδοση Λευκώματος για τα 80 χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα με τίτλο : "ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ '43"
  Ημ/νια: 01/12/2023 14:54:15
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6Ι4ΛΟΚΣ1-0ΔΩ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)