Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. – Αγορά μετοχών
  Θέμα: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. – Αγορά μετοχών
  Ημ/νια: 27/01/2023 13:49:21
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 60ΘΠΟΚΣ1-ΡΨΙ
 2. Πρόταση συνδιοργάνωσης οινικής ημερίδας στην Πάτρα με τίτλο: " ΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - WIFE MEETING ".
  Θέμα: Πρόταση συνδιοργάνωσης οινικής ημερίδας στην Πάτρα με τίτλο: " ΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - WIFE MEETING ".
  Ημ/νια: 27/01/2023 13:48:36
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 65ΟΠΟΚΣ1-Ρ0Υ
 3. Πρόταση συνδιοργάνωσης του προγράμματος εθελοντικής αιμοδοσίας σε Πύργο, Αγρίνιο και Πάτρα (1-11 Φεβρουαρίου 2023).
  Θέμα: Πρόταση συνδιοργάνωσης του προγράμματος εθελοντικής αιμοδοσίας σε Πύργο, Αγρίνιο και Πάτρα (1-11 Φεβρουαρίου 2023).
  Ημ/νια: 27/01/2023 13:47:55
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΤ4ΛΟΚΣ1-5Λ4
 4. Πρόταση συμμετοχής και συνδιοργάνωσης στο Regional Growth Conference 2023 (16-18 Μαρτίου 2023 – Εφ. Πελοπόννησος).
  Θέμα: Πρόταση συμμετοχής και συνδιοργάνωσης στο Regional Growth Conference 2023 (16-18 Μαρτίου 2023 – Εφ. Πελοπόννησος).
  Ημ/νια: 27/01/2023 13:47:06
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΡΙ2ΟΚΣ1-5Δ8
 5. Αίτημα συνδιοργάνωσης που αφορά στη συναυλία του Πνευματικού Πολιτιστικού Συλλόγου Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ με τίτλο: Canto Bizantino - Βυζαντινό Αναλόγιο , 04/02/2023 Δήμος Αγρινίου.
  Θέμα: Αίτημα συνδιοργάνωσης που αφορά στη συναυλία του Πνευματικού Πολιτιστικού Συλλόγου Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ με τίτλο: Canto Bizantino - Βυζαντινό Αναλόγιο , 04/02/2023 Δήμος Αγρινίου.
  Ημ/νια: 27/01/2023 13:46:22
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΜ9ΨΟΚΣ1-ΩΘΩ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)