Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  Ημ/νια: 06/06/2023 13:04:32
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΜ5ΨΟΚΣ1-ΓΡ7
 2. Επικαιροποίηση προϊσταμένου οικονομικής διαχείρισης και ταμία της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας
  Θέμα: Επικαιροποίηση προϊσταμένου οικονομικής διαχείρισης και ταμία της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας
  Ημ/νια: 01/06/2023 13:50:51
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 9ΟΗΔΟΚΣ1-0ΤΞ
 3. Απευθείας ανάθεση για πρόσβαση της ΠΕΔ στην διαδυκτιακή εφαρμογή της ΔήμοςNet
  Θέμα: Απευθείας ανάθεση για πρόσβαση της ΠΕΔ στην διαδυκτιακή εφαρμογή της ΔήμοςNet
  Ημ/νια: 01/06/2023 13:46:27
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 963ΛΟΚΣ1-895
 4. ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 01/06/2023 12:14:13
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 97Ι7ΟΚΣ1-ΙΥΨ
 5. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 806/2023
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 806/2023
  Ημ/νια: 25/05/2023 12:46:53
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΙΩΟΟΚΣ1-ΚΨ5
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)