Διαύγεια RSS - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Ανάθεση Δημοσιογραφική Έρευνας με αντικείμενο τις λιγότερο γνωστές πτυχές της Επανάστασης του 1821, που αφορούν του Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  Θέμα: Ανάθεση Δημοσιογραφική Έρευνας με αντικείμενο τις λιγότερο γνωστές πτυχές της Επανάστασης του 1821, που αφορούν του Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  Ημ/νια: 14/05/2021 13:54:15
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΖΙΚΟΚΣ1-ΕΒΞ
 2. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 504/2021
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 504/2021
  Ημ/νια: 12/05/2021 11:38:23
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 60ΤΑΟΚΣ1-ΒΤΤ
 3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 503/2021
  Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 503/2021
  Ημ/νια: 12/05/2021 11:38:12
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΗ0ΨΟΚΣ1-ΥΣ9
 4. ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 12/05/2021 11:34:56
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΩΥΛΟΚΣ1-ΚΧΖ
 5. ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ημ/νια: 12/05/2021 11:34:47
  Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΧΒΟΚΣ1-8ΙΜ
Βρίσκεστε εδώ: Home Αποφάσεις (Διαύγεια)