Υποβολή Πρότασης e-Aromatic

 

Στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg Greece-Italy 2007-2013 ή ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας υπέβαλε την πρόταση με τίτλο «Use of new technologies and research for improvement of the cultivation of aromatic – pharmaceutical plants and for production of aromatic oils»  - eAromatic.

 

Η πρόταση αφορά την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και έρευνα για την βελτίωση της καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και την εξαγωγή αρωματικών ελαίων στις περιοχές εφαρμογής.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις Υποβολή Πρότασης e-Aromatic