Διευκρινίσεις για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 649

Διευκρινίσεις για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. πρωτ. 649 για παροχή κατασκευαστικών εργασιών διάφορων κινητών κατασκευών (πατάρια, διόδους πρόσβασης ΑΜΕΑ κλπ) στους χώρους των εκδηλώσεων για την κάλυψη των πρότυπων Τουριστικών Πακέτων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ICE. 

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν απευθύνει ενδιαφερόμενοι φορείς στην ΠΕΔ ΔΕ σχετικά με την σύνταξη των Προσφορών τους, κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστούν τα εξής προς ενημέρωση όλων των εν δυνάμει συμμετεχόντων:

 

  1. Καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της πρόσκλησης είτε για μέρος αυτής,  οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει υποχρεωτικώς να έχουν αναλυτική κοστολόγηση ανά παραδοτέο όπως εμφανίζονται και στην περιγραφή της πρόσκλησης.
Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα I.C.E. Διευκρινίσεις για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 649