Επείγουσα Ανακοίνωση: Συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ιδεών ανάδειξης Προτάσεων τουριστικών πακέτων

Αύριο ημέρα Παρασκευή 19-6-2015 στις 11.30π.μ.  στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου 114-116, 1ος Όροφος) θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ιδεών ανάδειξης προτάσεων τουριστικών πακέτων (ΔΡΑΣΗ 4.2) - «Contest of ideas and execution» στα πλαίσια του έργου Innovation Culture and Creativity for anew Economy – I.C.E”, με κωδικό I5.11.02,» το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.

 

Σε αυτήν την πρώτη συνεδρίαση θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες Διενέργειας Αξιολόγησης, όπως αυτές περιγράφονται στο αναλυτικό τεύχος του διαγωνισμού.

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα I.C.E. Επείγουσα Ανακοίνωση: Συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ιδεών ανάδειξης Προτάσεων τουριστικών πακέτων