Έντυπο Αίτησης Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Προγράμματος I.C.E

ΕΝΤΥΠΟ AΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 421/30.7.2014

«Παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση δράσεων καταγραφής, μελέτης, αξιολόγησης και ανάδειξης πολιτιστικών, δημιουργικών, περιβαλλοντικών και λοιπών  στρατηγικών πλεονεκτημάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του έργου ’Innovation Culture and Creativity for a new Economy – I.C.E”, με κωδικό I5.11.02»

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα I.C.E. Έντυπο Αίτησης Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Προγράμματος I.C.E