Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "No Barrier""

 

Συμμετοχή σε Προγραμματική Σύμβαση στα  πλαίσια  του  Προγράμματος  Ευρωπαϊκής   Εδαφικής  Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία  2007 – 2013,  με  θέμα:  “NO BARRIER -  New  Objective:  tourism  without  BARRIER”.

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "No Barrier""