Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδος, όπως αυτά  προβλέπονται στο Π.Δ. 75/2011  είναι τα εξής :

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Ο Πρόεδρος

Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.)


    Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδος αποτελείται από τους εκπροσώπους  όλων των Δήμων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος

      Οι  125 εκπρόσωποι που την απαρτίζουν, είναι οι 19 δήμαρχοι της Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδος και 106 δημοτικοί σύμβουλοι, που εκλέγονται από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της Περιφέρειας.


      Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδος  αποτελείται από 21 μέλη, εκ των οποίων 12 είναι Δήμαρχοι και 9 Δημοτικοί σύμβουλοι. Τα μέλη αυτά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και για την περίοδο 2011-2014  είναι τα εξής:

Κατάσταση μελών ΔΣ

Η Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγεται από το Δ.Σ., είναι πενταμελής και σκοπός της είναι η επεξεργασία θεμάτων και η εισήγησή τους προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατάσταση μελών εκτελεστικής

      Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, είναι τριμελής και ασκεί οικονομικό έλεγχο στις οικονομικές δραστηριότητες της ΠΕΔ  Δυτ. Ελλάδος .

Κατάσταση μελών εποπτικού

 

Πρόεδρος της ΠΕΔ είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παύλος Μοσχολιός , Δήμαρχος Αγρινίου.

 

Η θητεία όλων των οργάνων ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο.

 
Βρίσκεστε εδώ: Home Περισσότερες Πληροφορίες Όργανα Διοίκησης