Διατελέσαντες Πρόεδροι ΤΕΔΚ Ν. Αχαΐας

 

Διατελέσαντες Πρόεδροι της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αχαΐας:

 

 

 

2007 - 2011 Γρηγόρης Αλεξόπουλος - Δήμαρχος Ωλενίας

2003 - 2007 Γρηγόρης Αλεξόπουλος - Δήμαρχος Ωλενίας

2003 - 2006 Θάνος Καρπής - Δήμαρχος Φαρρών

2000 - 2003 Θάνος Καρπής - Δήμαρχος Φαρρών

1996 - 2000 Ανδρέας Καράβολας - Δήμαρχος Πατρέων

1992 - 1996 Ανδρέας Καράβολας - Δήμαρχος Πατρέων

1987 - 1990 Ανδρέας Καράβολας - Δήμαρχος Πατρέων

 

Η ΤΕΔΚ Ν. Αχαΐας συστήθηκε το 

 
Βρίσκεστε εδώ: Home Περισσότερες Πληροφορίες Διατελέσαντες Πρόεδροι ΤΕΔΚ Ν. Αχαΐας