Δελτίο Τύπου: Προτάσεις του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας για τροποποίηση του προγράμματος ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’

Με την παραδοχή ότι η έλλειψη πλαφόν στις Προσκλήσεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» είχε δημιουργήσει προβλήματα στις εντάξεις έργων, εκδόθηκε εν τέλει η προαναγγελθείσα από το Υπουργείο Εσωτερικών Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1399/8.4.2021)με την οποία τίθεται ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν)των προτάσεων των ΟΤΑ.

Η παραπάνω ΚΥΑ ωστόσο αποτέλεσε και το κυρίαρχο θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος (ΠΕΔ Δ.Ε) το οποίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021με την συμμετοχή των μελών του.

Να σημειωθεί ότι τόσο το προεδρείο της ΚΕΔΕ όσο και οι πρόεδροι των ΠΕΔ, είχαν συμφωνήσει και είχαν διαμηνύσει στο Υπουργείο Εσωτερικών τις θέσεις τους, όλο το προηγούμενο διάστημα εν μέσω της πανδημίας του κορωνοΐού, με την ελπίδα να εισακουστεί η κραυγή αγωνίας τους για την αναδιάρθρωση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Μια αναδιάρθρωση  με ορθολογικό τρόπο όμως και λαμβάνοντας υπ’ όψη τη δεινή κατάσταση των οικονομικών τους αλλά και των υποστελεχωμένων υπηρεσιών τους, εστιάζοντας επάνω σε κρίσιμα σημεία του κορμού Προγράμματος, προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν όλοι από το πρόγραμμα, χωρίς αποκλεισμούς.

Ωστόσο όμως όπως χαρακτηριστικά τόνισε και Πρόεδρος της   ΠΕΔ Δ.Ε. και Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος από το περιεχόμενο του ΦΕΚ 1399/8.4.2021 της νέας ΚΥΑ για το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», όλα τα προαναφερόμενα φαίνεται πως δεν ελήφθησαν υπ’ όψη!

 

Άλλωστε ο καθορισμός πλαφόν για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με βάση την νέα κατηγοριοποίηση των Δήμων ευνοεί τα μεγάλα αστικά κέντρα σε βάρος των περιφερειακών Δήμων οι οποίοι εκτός των άλλων πρέπει να υλοποιήσουν και έργα για υποδομές ύδρευσης, άρδευσης και αγροτικής οδοποιίας. 

Επίσης με την πρόβλεψη να δύναται ο Υπουργός κατ’ εξαίρεση να εντάσσει   προτάσεις που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό που προβλέπεται στην εγκύκλιο, επί της ουσίας επιστρέφουμε στο παρελθόν του “ κατόπιν ενεργειών μου”. Ένα παρελθόν συγκεντρωτισμού, αδιαφάνειας, επιλεκτικότητας  και ευνοιοκρατίας στους αρεστούς Δήμους του εκάστοτε Υπουργού. 

Ύστερα από αυτές  τις εξελίξεις  στο διάλογο που ακολούθησε  μεταξύ των μελών του ΔΣ της ΠΕΔ ΔΕ, αφού πρώτα εκφράστηκε η αγωνία όλων των συμμετεχόντων για τις νέες πτυχές του προγράμματος, διατυπώθηκαν με ομόφωνο τρόπο μια σειρά από παρατηρήσεις- προτάσεις πάνω στα άρθρα της ΚΥΑ προκειμένου να κατατεθούν στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ.

Ειδικότερα το ΔΣ της ΠΕΔ ΔΕ, σχετικά με την πρόσφατη ΚΥΑ για το πρόγραμμα ‘ Αντώνης Τρίτσης’  ομόφωνα  αποφάσισε τα εξής :

·      Να ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ από τον συνολικό Προϋπολογισμό των προτάσεων τα έργα του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι».

·      Να  ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ στην ΠρόσκλησηΑΤ06 «Αστική αναζωογόνηση», καθώς λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, εκτός αστικού ιστού, πληρούν όλα τα κριτήρια ένταξης πράξεων για την προστασία, προβολή και ανάδειξη των ευαίσθητων οικολογικά/προστατευόμενων περιοχών της περιοχής αρμοδιότητάς τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη με περιβαλλοντικό πρόσημο, στην ποιότητα ζωής και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. 

·      Να ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ η κατηγορία 6 και να ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ μια ακόμη κατηγορία στην ομαδοποίηση των δικαιούχων του Προγράμματος βάσει δημογραφικών κριτηρίων, με ανάλογο επιμερισμό του τιθέμενου πλαφόν της παρ. 3 του Άρθρου 6 της νέας ΚΥΑ:

Κατηγορία 6:

Α)

Μικροί ηπειρωτικοί δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και έως 5.000 κατοίκους

Β)

Μικροί ηπειρωτικοί δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 5.000 και μικροί  νησιωτικοί με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 3.500 χιλιάδων κατοίκων

 

·      ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ στο πλαφόν,  επιπλέον των αναφερομένων, ΚΑΙ οι προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται στην Πρόσκληση ΑΤ09«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος», καθώς ως γνωστόν από την ωριμότητά της εξαρτάται η ένταξη μιας πρότασης σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο.

 

·      Να ΤΕΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση στο πλαφόν που αντιστοιχεί στον κάθε δυνητικό δικαιούχο, ώστε να διασφαλίζεται με απόλυτη διαφάνεια και επί ίσοις όροις  η ένταξη των αιτούμενων πράξεων με την «απόφαση του υπουργού Εσωτερικών» της παρ. 7 του Άρθρου 6 «Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής - Κριτήρια ένταξης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών».

·      Επιπλέον θα πρέπει να διευκρινιστεί άμεσα κατά πόσον ισχύουν τα ανώτατα πλαφόν που έχουν ήδη τεθεί στις Προσκλήσεις του Προγράμματος.

·      Κρίνουμε αναγκαίο να δοθεί παράταση τουλάχιστον έως 30 Ιουνίου 2021, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι μέρος των διατάξεων του Ν. 4412/2016 που τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ A 36 - 09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων…»που αφορούν σε ενέργειες για την ωρίμανση, τη σύνταξη και την οργάνωση του φακέλου της επιθυμητής πράξης/πρότασης σε Προσκλήσεις του Προγράμματος, τίθενται σε εφαρμογή από 1ης Ιουνίου 2021.

Εμμένουμε λοιπόν στις αρχικές μας θέσεις και ζητούμε να ακολουθήσει νέα αναμόρφωση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω ουσιώδη για τους περιφερειακούς Δήμους:

Τέλος το ΔΣ της ΠΕΔ ΔΕ, εύχεται  και  ελπίζει έστω και αυτή την ύστατη στιγμή , το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» να αποκτήσει τον χαρακτήρα και τη χάρη του φερόμενου ονόματός του, ως Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Βρίσκεστε εδώ: Home Δελτία Τύπου Δελτίο Τύπου: Προτάσεις του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας για τροποποίηση του προγράμματος ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’