Δελτία Τύπου ΔΣ ΠΕΔ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ.Δυτ. Ελλάδας. Ενδεικτικά, ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και τα παρακάτω:

Υλοποίηση του Προγράμματος “Υγεία για όλους” .

Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για τα επόμενα βήματα υλοποίησης του Προγράμματος σε κάθε Δήμο της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, ο  οποίος έχει επαρκή αριθμό ατόμων  που δεν έχουν πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας και αποτελούν ευάλωτες ομάδες πληθυσμών.Στην κατεύθυνση αυτή, θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των  κοινωνικών υπηρεσιών (κατάλογοι απόρων κλπ). Παρουσιάστηκαν οι προετοιμαζόμενες γιά το άμεσο μέλλον δράσεις, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν συντονισμένα για όλους τους Δήμους την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Κατόπιν έγινε ενημέρωση για την πρώτη παρέμβαση του Προγράμματος, που περιελάμβανε τον εμβολιασμό 120 παιδιών από την Συρία, που διαμένουν στο Κέντρο Φιλοξενίας στην Μυρσίνη. Τέλος ανακοινώθηκε η προετοιμασία της δεύτερης σημαντικής παρέμβασης για την ιατρική εξέταση των μεταναστών που απασχολούνται στις εποχιακές καλλιέργειες του κάμπου της Αχαΐας και της Ηλείας,  οι  οποίοι αποτελούν μια ιδιαίτερα πολυπληθή ομάδα, διαβιούν σε συνθήκες αμφιβόλου υγιεινής και δεν υπάρχουν καθόλου δεδομένα και στοιχεία υγειονομικής φύσης για αυτούς. Η παρέμβαση αυτή ζητήθηκε ομόφωνα από τους εκπροσώπους των Δήμων στην τεχνική σύσκεψη εργασίας που υλοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΔ Δ.Ε. τις προηγούμενες ημέρες.

 

Υποστήριξη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων .

Ομόφωνα το συμβούλιο αποφάσισε να ανανεώσει την οικονομική και εν γένει υποστήριξή του, στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, θεωρώντας ότι το έργο τους είναι καθοριστικό για την αντιμετώπιση της σύγχρονης μάστιγας, που απειλεί κύρια τους νέους της εποχής μας και είναι τόσο τα ναρκωτικά, όσο και πάσης φύσεως άλλες σύγχρονες εξαρτήσεις.

Βρίσκεστε εδώ: Home Δελτία Τύπου Δελτία Τύπου ΔΣ ΠΕΔ