Ημερίδα ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας για στελέχη των Ο.Τ.Α. στις 14-10-2013

Ανακοίνωση για την Ημερίδα στις 14-10-2013

Στο πλαίσιο των σημαντικών ερωτημάτων που έχουν δημιουργηθεί στις υπηρεσίες, των Δήμων, η Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας  αποφάσισε τη διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας στις  14  Οκτωβρίου 2013 ημέρα  Δευτέρα, στην  Αίθουσα  πρώην  ΕΛΚΕΠΑ  στην  Πάτρα  (Ακτή  Δυμαίων  και  Δημ.  Υψηλάντου,  4ος  όροφος),  όπου θα αναλυθούν οι προδιαγραφές του έργου των ομάδων αξιολόγησης & αναδιοργάνωσης των δομών των Δήμων και το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης.

Στην ημερίδα καλούνται να συμμετάσχουν μέχρι δύο (2) στελέχη από τις υπηρεσίες προγραμματισμού και τις διοικητικές υπηρεσίες κάθε Δήμου και νομικού προσώπου.

Επίσης,

Β.  Με αφορμή την Εγκύκλιο 17 (αρ.πρωτ. 34832/ 2.9.’13) του  Υπ.  Εσωτερικών  με  θέμα  την  “Επιλογή  προϊσταμένων  οργανικών  μονάδων  στους  ΟΤΑ  α’ βαθμού,  με  τις  μεταβατικές  διατάξεις  του  άρθρου 5  του  Ν.3839/2010”  και  κατόπιν  πλήθους  επικοινωνιών  με  στελέχη  των  Διοικητικών  Υπηρεσιών  (προσωπικού)  των  Δήμων,  που  αναζητούσαν  διάφορες  διευκρινίσεις,  αποφασίστηκε  η  παρουσίαση  της  Εγκυκλίου  από  στέλεχος  του  Υπ.  Εσωτερικών    κατά  την  διάρκεια  της  ίδιας  Ημερίδας  και  η  παροχή  των  αναγκαίων  διευκρινίσεων.

Στην  παρουσίαση  αυτή,  καλούνται  να  συμμετέχουν  τα  στελέχη  των  Δήμων  και  των  Νομικών  τους  Προσώπων,  που  θα  εμπλακούν  και  θα  υλοποιήσουν  την  ανωτέρω  διαδικασία.


Παρουσιάσεις και Εισηγήσεις της Ημερίδας στις 14-10-2013

Βρίσκεστε εδώ: Home Ημερίδες Ημερίδα ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας για στελέχη των Ο.Τ.Α. στις 14-10-2013