Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "La Bottega II"

 

Συμμετοχή σε Προγραμματική Σύμβαση στα  πλαίσια  του  Προγράμματος  Ευρωπαϊκής   Εδαφικής  Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία  2007 – 2013,  με  θέμα: “ La  Bottega  delle Vocci – Centro  di  Produzione  Teatrale  II” – “La  Bottega II”.

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "La Bottega II"