Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Talking Lands"

 

Συμμετοχή σε Προγραμματική Σύμβαση στα  πλαίσια  του  Προγράμματος  Ευρωπαϊκής   Εδαφικής  Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία  2007 – 2013,  με  θέμα:   “ TALKING  LANDS:  talks  between  the  lands  of  Apulia  and  Greece”

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα Συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Talking Lands"