Εισήγηση για το Πρόγραμμα Δράσης ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας