ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 706/ 20.6.2022 έγγραφο του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: "Κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία Μ.Ε.Α. & Μ.Ε.Β. στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαϊας",

Register to read more...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 1519/ 1.2.2022 έγγραφο του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β) ", προϋπολογισμού 4.362.420,36 ευρώ,

Register to read more...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 1264/ 14.1.2022 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας  

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών για Δημόσιες Συμβάσεις Εργων  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας  για το έτος 2022,

Register to read more...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 28199/ Δ4/ 3096/ 20.12.2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ηλιδας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή στην Επιτροπή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημοπρασίας για κάθε ένα από τα παρακάτω υπό δημοπράτηση  έργα:

             -"Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Αμαλιάδας", προϋπολογισμού 2.258.064,52 ευρώ χωρις ΦΠΑ 24%,

             -"Περιφερειακή οδός Αμαλιάδας, Ανατολικό Τμήμα, από την διασταύρωση με την οδό προς Καλαβρύτων, έως την διασταύρωση με την οδό προς Καρδαμά", προϋπολογισμού 2.919.354,84 ευρώ χωρις ΦΠΑ 24%,

             -"Επισκευή - ενεργειακή αναβάθμιση  της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης",προϋπολογισμού1.588.709,68 ευρώ χωρις ΦΠΑ 24%,

             -"Επισκευή - ενεργειακή αναβάθμιση  του Λαζαράκειου Δημοτικού Μεγάρου", προϋπολογισμού 2.661.290,32 ευρώ χωρις ΦΠΑ 24%,

Register to read more...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.    Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2.    Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 10335/ 9.12.2021 έγγραφο της  ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή  στα Γνωμοδοτικά Οργανα του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης έργου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., με τίτλο:  "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΙΑΤΟ – ΠΑΤΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΙΟ – ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ" (Α.Π. 5101) - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 185266,

Register to read more...

Π.Ε.Δ. Δυτικης Ελλαδας

Σύνδεσμοι

You are here: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις