Υποβολή Πρότασης Ci-ProEffect

 

Στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg Greece-Italy 2007-2013 ή ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας υπέβαλε την πρόταση με τίτλο 

«

Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» - «CI-ProEffect».

Η πρόταση αφορά την αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πολιτικής προστασίας στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και Απουλίας μελετώντας την απόδοση των υπαρχουσών δομών και επανασχεδιάζοντας σχέδια δράσης αντιμετωπίσεως φυσικών καταστροφών, λαμβάνωντας υπόψη την  κοινή χρήση πόρων  στις γειτονικές περιοχές και την ολοκλήρωση με τις τοπικές κοινωνίες εκμεταλλευόμενοι το τοπικό δυναμικό και ειδικές ομάδες του πληθυσμού.  

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις Υποβολή Πρότασης Ci-ProEffect