Υποβολή Πρότασης InProTour- IONION

Στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg Greece-Italy 2007-2013 ή ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας υπέβαλε την πρόταση με τίτλο “DEVELOPING A COMMON STRATEGY FOR CREATING AN INNOVATIVE PRODUCT AIMING TO THE PROLONGATION OF THE TOURIST PERIOD - MODEL OF ʻLONG WEEKENDʼ VACATIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE AND APULIA” - InProTour-IONION.

Η πρόταση αφορά την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την οργάνωση και  υλοποίηση τετρήμερων πακέτων διακοπών που εκμεταλεύονται τις τοπικές δράσεις,  εκδηλώσεις  και τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα των περιοχών εφαρμογής.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις Υποβολή Πρότασης InProTour- IONION