Γνωριμία με την Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας

Γνωριμία με την Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας

                            

 

      Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδος αποτελεί την συνέχεια των επιμέρους Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) των τριών Νομών της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος - Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας - βάσει του Νόμου 3852/2010  ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης .

   Όλες οι βασικές της λειτουργίες, αναπτύσσονται σε επίπεδο Περιφέρειας, με έδρα την Πάτρα, ενώ για την κάλυψη των τοπικών αναγκών λειτουργούν αποκεντρωμένα γραφεία στις έδρες των πρώην ΤΕΔΚ σε Μεσολόγγι και Πύργο. 

    Η  Π.Ε.Δ Δυτ. Ελλάδος στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο στο κέντρο της Πάτρας (Αλεξ Υψηλάντου 114-116) και διοικείται από 21μελες Διοικητικό Συμβούλιο 

 

  Μέλη της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδος  είναι οι 19 Δήμοι της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος ήτοι: Δ. Πατρέων, Δ.Ερυμάνθου, Δ. Δυτικής Αχαΐας, Δ. Καλαβρύτων, Δ. Αιγιαλείας,  Δ. Αγρινίου, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, Δ. Ξηρόμερου, Δ. Ναυπακτίας, Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Δ. Ζαχάρως, Δ. Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Δ. Πύργου, Δ. Ήλιδας, Δ. Αρχαίας Ολυμπίας , Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Δ. Πηνειού.

 

    Η  Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδος είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (.Ν.Π.Ι.Δ.) και η λειτουργία της διέπεται από το Π.Δ  75/22-8-2011 Αρ. Φύλλου 182 (Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων) και οι σκοποί της αποτυπώνονται ως εξής: