Δελτίο Τύπου: Οικονομική Κατάσταση – Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ

Το ΔΣ της Π.Ε.Δ.Δ.Ε. στην συνεδρίασή του την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου συζήτησε και κατέληξε σε μια σειρά από προτάσεις που αφορούν την Οικονομική Κατάσταση – Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

Οι Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού σήκωσαν το κύριο βάρος της επίτευξης του «εθνικού στόχου» για μείωση του ελλείμματος και δημιουργίας, σε πρώτη φάση, πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος. Οι μειώσεις στην απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, που αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης των Δήμων, ήταν πρωτοφανείς ενώ παράλληλα οι Δήμοι εκλήθησαν να προσφέρουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, πλεονάσματα στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η πρωτοβάθμια ΤΑ έχει υποστεί μειώσεις χρηματοδότησης που ξεπερνούν το 60%. Οι μειώσεις αυτές έχουν πλήξει τον σκληρό πυρήνα των ανελαστικών δαπανών των Δήμων και σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα μικρών ΟΤΑ, το κόστος μισθοδοσίας δεν καλύπτεται από την τακτική επιχορήγηση. Επιπλέον, στους Δήμους δεν αποδίδονται οι πόροι που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται φανερό πως δεν είναι δυνατόν «να σηκώσουν» άλλο οι Δήμοι το βάρος της λειτουργίας ενός «νέου Κράτους», αν δεν υλοποιηθούν νέες πολιτικές, που στόχο θα έχουν την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, καθώς και το θεσμικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό τους. 

Για την εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ζητούμε μία σειρά μέτρων όπως:

  1. Να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
  2. Να προωθηθεί η μεταφορά φορολογικής εξουσίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα συνοδεύεται και με έναν αποτελεσματικό μηχανισμό είσπραξης τοπικών εσόδων - το σύστημα αυτό να είναι φορολογικά ουδέτερο και να μην οδηγεί σε αύξηση φόρων - αντιθέτως, να οδηγήσει σε μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης- αλλά σε ανακατανομή φορολογικών εσόδων ανάμεσα στα επίπεδα Διοίκησης. 
  3. Να προχωρήσει η απόδοση μέσω των Κ.Α.Π. του συνόλου των πόρων που προβλέπονται από το Ν. 3852/2010 (Συμμετοχή στην αύξηση των εσόδων των φόρων που αποτελούν το χρηματοδοτικό καλάθι των ΚΑΠ) – Άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων κατανομής της πρώτης δόσης των παρακρατηθέντων
  4. Αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προτεραιότητα σε μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους που δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια. Οι χρηματοδοτήσεις που γίνονται μέσω του ΠΔΕ κι αφορούν σε έργα τοπικής σημασίας και εντός των ορίων των Δήμων, πρέπει να δίνονται απ’ ευθείας στους Δήμους.
  5. Απόδοση των πόρων που είναι αναγκαίοι για τη συντήρηση και λειτουργία μεταφερόμενων δομών.
  6. «Επαναπατρισμός» όλων των ιστορικών πόρων (φόρος ζύθου, βοσκοτόπια, πετρελαιοειδή, περιορισμός τέλους παρεπιδημούντων, απαλλαγές παραχωρησιούχων) που τα τελευταία χρόνια αποσπάστηκαν από τους δήμους.
  7. Να επανέλθει το ποσοστό κατανομής εσόδων του Πράσινου Ταμείου στους Δήμους από 2,5% που είναι σήμερα, στο αρχικό 10%, κυρίως για έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Σε πρώτη φάση, επιστροφή των τόκων των χρημάτων του Πράσινου Ταμείου, προς όφελος της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών
  8. Να υπάρξει μια νέα γενναία ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών προς Δήμους σε πολλές δόσεις.
  9. Να υπάρξει προσδιορισμός και Τροποποίηση του Αλγορίθμου υπολογισμού και Κατανομής των ΚΑΠ, με περαιτέρω στήριξη των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων.
Βρίσκεστε εδώ: Home Δελτία Τύπου Δελτίο Τύπου: Οικονομική Κατάσταση – Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ