Δελτίο Τύπου για την ημερίδα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πραγματοποιήθηκε  στην Πάτρα την Τρίτη 8 Μάιου  2018  η εκπαιδευτική  ημερίδα που διοργάνωσε η Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία  με  την  International Forum Training& Consulting,  με  θέμα:

 

‘Νέος Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

& τα βήματα εφαρμογής τους στους ΟΤΑ’

Η αναγκαιότητα πραγματοποίησης της ημερίδας προέκυψε από το γεγονός ότι από τις 25-5-2018 τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οδηγία του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ψηφίστηκε στις 27.04.2016

Βάση του εν λόγω κανονισμού  διαμορφώνεται  ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας, που αφορά τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και εν γένει διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  σχετιζόμενων με τους συναλλασσομένους  τους, εργαζόμενους, συνεργάτες, ή άλλα φυσικά πρόσωπα .

Η   Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας με βάση το γεγονός ότι απομένει μικρό χρονικό διάστημα για την έναρξη εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού αλλά και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τον έντονο προβληματισμό των Δήμων για την υφιστάμενη κατάσταση τους σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υλοποιηθεί από αυτούς και τα νομικά τους πρόσωπα, προέβη στην πρωτοβουλία για την διοργάνωση της παραπάνω ημερίδας

Να σημειωθεί ότι την  ημερίδα που έλαβε χώρα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ‘Αγορά Αργύρη’ παρακολούθησαν στελέχη όλων των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Η ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση αυτών κατέδειξε,το ενδιαφέρον και την προσπάθεια των εργαζομένων στην Τ.Α. να ανταποκριθούν σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό περιβάλλον .