Δελτίο Τύπου για την ημερίδα στις 3/3/2015

 

      Πραγματοποιήθηκε την  Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 στην Πάτρα στο πρώην κτίριο του ΕΛΚΕΠΑ   ημερίδα   που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ ).

      Αντικείμενο της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για στην σύνταξη των  νέων τους Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

      Όπως  είναι γνωστό από τον περασμένο Οκτώβριο καθορίστηκαν  από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, το περιεχόμενο και ο τρόπος σύνταξης, υποβολής και εφαρμογής των νέων Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, καθώς και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης που πρέπει να εκπονηθούν  από τις Δημοτικές αρχές για την περίοδο 2014 – 2019.

      Μια εξέλιξη αναμενόμενη δεδομένου ότι η σύνταξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων όπως προβλέπεται μετά την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ  αποτελεί υποχρέωση των Δήμων, στην κατεύθυνση της αναπτυξιακής τους προοπτικής αλλά και της εν γένει παρεμβατικότητάς τους στις τοπικές κοινωνίες.

      Εν όψει  λοιπόν αυτών των δεδομένων η Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας, γνωρίζοντας τις ανάγκες των Δήμων για τεχνική και συμβουλευτική στήριξη, αποφάσισε έγκαιρα την  συνεργασία της με της (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ ) η διάρκεια της  οποίας θα καλύπτει όλο τον χρόνο  σύνταξης των επιχειρησιακών  προγραμμάτων,  προκειμένου να εξασφαλίσει στους ΟΤΑ  την απαιτούμενη τεχνική  υποστήριξη.

Ειδικότερα  στα πλαίσια της συνεργασίας της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας,  με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ  σχεδιάστηκε  ένα πρόγραμμα υποστήριξης των Δήμων  με στόχους όπως :

  • την ευαισθητοποίηση και  ενημέρωση των αρμοδίων Αντιδημάρχων που θα αναλάβουν το συντονισμό του έργου και των αρμόδιων για τη σύνταξή του στελεχών των Δήμων
  • την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων
  • την έγκαιρη αλλά και ουσιαστική αντιμετώπιση της διαδικασίας προγραμματισμού, ως μηχανισμού βελτίωσης των λειτουργιών των Δήμων  και των νομικών των προσώπων
  • το συντονισμό του επιχειρησιακού προγραμματισμού με τα περιεχόμενα άλλων θεσπισμένων εργαλείων της Τ.Α. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, τριμηνιαίες εκθέσεις εκτέλεσης προϋπολογισμού, κ.λπ.)

      Άλλωστε απόρροια των παραπάνω στόχων αποτέλεσε και  η σημερινή ημερίδα ενώ στην συνέχεια αυτοί  θα εξειδικευτούν και σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων με την πραγματοποίηση ανάλογων δράσεων.

        Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε με την τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχος Αγρινίου κος Γ. Παπαναστασίου   ο οποίος  αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων   για την λειτουργία των ΟΤΑ και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.

      Στην συνέχεια και αφού  επισήμανε τις βασικές παραμέτρους παρεμβατικότητας των Δήμων μέσα από την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων δεν παρέλειψε να αναφερθεί  και σε ειδικότερα θέματα  όσο αφορά την εξεύρεση  και  διάθεση οικονομικών και ανθρώπινων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

      Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο κος Γ. Παπαναστασίου  τόνισε ότι η επιτυχία του  εγχειρήματος  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων απαιτεί την έμπρακτη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων επιπέδων διοίκησης   της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις  Περιφερειακές και Κρατικές Αρχές,  μέσα από συμφωνημένες και αποφασισμένες διαδικασίες Αποκέντρωσης και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

      Στην συνέχεια και μέσα  από των συντονισμό των στελεχών της Π.Ε.Δ. Δ.Ελλάδας τον λόγο πήραν οι επί μέρους  εισηγητές  της Ε.Ε.Τ.Α. ΑΕ οι οποίοι ανέλυσαν στα παριστάμενα στελέχη  των Δήμων της Περιφέρειας Δ. Ελλάδος  όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

      Στην ημερίδα πέραν του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας  κου Γ. Παπαναστασίου, παρευρέθησαν και παρακολουθήσαν τις εργασίες της  αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης   καθώς και ένας μεγάλος αριθμός αρμοδίων  στελεχών  από όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 

Βρίσκεστε εδώ: Home Δελτία Τύπου Δελτίο Τύπου για την ημερίδα στις 3/3/2015