Δελτίο Τύπου ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας για τον Προϋπολογισμό του 2015

 

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα η κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ( ΚΕΔΕ ) με τα προεδρεία των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ) της χώρας, ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2015.

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η συζήτηση και η διατύπωση ενός κοινού διεκδικητικού πλαισίου θέσεων και αρχών σε ότι αφορά τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν όψει μάλιστα και της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2015.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δυτικής Ελλάδας ( Π.Ε.Δ) και Δήμαρχος Αγρινίου κος Γ. Παπαναστασίου , ο οποίος μεταξύ άλλων υπογράμμισε τις μεγάλες περικοπές που έχουν υποστεί οι πόροι της Αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια, ενώ με βάση την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015 οι ΟΤΑ της χώρας καλούνται εκ νέου να σηκώσουν το βάρος της επίτευξης του εθνικού στόχου.

Σημείωσε δε ότι η Αυτοδιοίκηση αδυνατεί να υποστεί περαιτέρω κούρεμα των πόρων της, την στιγμή που οι αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών την έχουν καταστήσει επίκεντρο παροχής κοινωνικών και διοικητικών υπηρεσιών σε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος..

Επίσης ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ Δ. Ελλάδος κος Γ. Παπαναστασίου κατά την διάρκεια της συνεδρίασης κατέθεσε την παρακάτω πρόσφατη απόφαση – πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δ. Ελλάδος, η οποία απετέλεσε τον κορμό της τελικής απόφασης της κοινής συνεδρίασης των προεδρείων της ΚΕΔΕ και των Π.Ε.Δ της χώρας, ήτοι :

 

 

Η ΠΕΔ Δ. Ελλάδος αποφασίζει και ζητεί

- Την συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αύξηση των εσόδων των φόρων που αποτελούν το χρηματοδοτικό καλάθι των ΚΑΠ, όπως ορίζει ο Ν. 3852/2010

- Την απόδοση στους Δήμους των έσοδων από Π.Ο.Ε.

- Την σαφή αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προτεραιότητα τους μικρούς και ορεινούς Δήμους .

- Την διάθεση 2 δις € από το νέο ΕΣΠΑ, για τη δημιουργία Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους Δήμους και τον καθορισμό ποσοστού από το ΕΣΠΑ για την σύνταξη μελετών από τα λεγόμενα εμπροστοβαρή έργα, ώστε να υπάρξει ωριμότητα για την σύνταξη και υποβολή προτάσεων ένταξης.

- Την αποσαφήνιση πιο θα είναι το ανταποδοτικό όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το πλεόνασμα που συνεισέφερε στα δημοσιονομικά της χώρας.

- Την απόδοση στους δήμους των αναγκαίων πόρων για τη συντήρηση και λειτουργία μεταφερόμενων δομών και των νέων αρμοδιοτήτων.

- Την επαναφορά του ποσοστού κατανομής εσόδων του Πράσινου Ταμείου στους Δήμους από 2,5% που είναι σήμερα, στο αρχικό 10%, κυρίως για έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής.

- Την μείωση του επιτοκίου δανεισμού των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ύψος του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την ρύθμιση με ταυτόχρονη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, την θέσπιση περιόδου χάρητος καθώς και την αποσύνδεση των παρακρατήσεων των χρηματοδοτήσεων των ΟΤΑ από τις τράπεζες.

 

 

- Την ριζική αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που προκύπτουν αναδρομικά λόγω εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων ( πχ ατιμολόγητα παρελθόντων ετών )

- Την κάλυψη των οικονομικών απωλειών των Δήμων λόγω της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας και της κάλυψης δαπανών από φθορές λόγω της κατάργησης των Σχολικών Φυλάκων.

Επίσης προτείνεται να υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2015 για:

- Την πρόσληψη ειδικών γραμματέων σε όλους τους Δήμους.

- Την πρόσληψη ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων σε αριθμό αντίστοιχο με αυτό των Αντιδημάρχων, ανεξαρτήτως αν είναι έμμισθοι η άμισθοι και ιδιαιτέρων γραμματέων.

- Την κάλυψη εξόδων παράστασης για όλους τους αντιδημάρχους.

- Την κάλυψη εξόδων μετακίνησης Δημοτικών συμβούλων σε Καλλικρατικούς Δήμους.

Βρίσκεστε εδώ: Home Δελτία Τύπου Δελτίο Τύπου ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας για τον Προϋπολογισμό του 2015