Έντυπο Αίτησης Τεύχους Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού 634/1.9.2015 Προγράμματος Ci-ProEffect

ΕΝΤΥΠΟ AΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 634/01.9.2015 

«Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού στα πλαίσια των Πακέτων Εργασίας 2 (Πληροφόρηση και Δημοσιότητα) και 5 (Ανάπτυξη Εργαλείων) του Έργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτες για την βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας) και ακρωνύμιο: «Ci-­‐Pro Effect» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα -­‐ Ιταλία 2007-­‐2013, με κωδικό Ι3.32.05» 

 

Attachments:
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚ. CiPro3.docx)Έντυπο Αίτησης Τεύχους σε μορφή word[Έντυπο Αίτησης Τεύχους σε μορφή word]129 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚ. CiPro3.pdf)Έντυπο Αίτησης Τεύχους[Έντυπο Αίτησης Τεύχους]240 kB
Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα Ci-ProEffect Έντυπο Αίτησης Τεύχους Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού 634/1.9.2015 Προγράμματος Ci-ProEffect