Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για δράσεις του Προγράμματος Ci-ProEffect

 

Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού

για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

«Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για το Σχεδιασμό και Παραγωγή Υλικού Δημοσιότητας, τη Διοργάνωση - Διεξαγωγή Εκδηλώσεων και Σεμιναρίων και την Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού» στα πλαίσια των Πακέτων Εργασίας 2 (Πληροφόρηση και Δημοσιότητα), 4 (Επανασχεδιασμός Τρέχουσας Πρακτικής Πολιτικής Προστασίας) και 5 (Παραγωγή Εργαλείων) του Έργου «Citizens for Improving  Civil  Protection Effectiveness» (Πολίτες για την βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας) και ακρωνύμιο: «Ci-Pro Effect» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, με κωδικό Ι3.32.05»

 

Δείτε το συνημμένο έγγραφο PDF

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα Ci-ProEffect Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για δράσεις του Προγράμματος Ci-ProEffect