Έντυπο Αίτησης Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Προγράμματος Ci-ProEffect

ΕΝΤΥΠΟ AΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 420/30.7.2014

«Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Διαχείριση και Συντονισμός του έργου» και  «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας) και ακρωνύμιο: «Ci-Pro Effect» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, με κωδικό I3.32.05»

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα Ci-ProEffect Έντυπο Αίτησης Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Προγράμματος Ci-ProEffect