Διευκρίνιση για την πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου I.C.E

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας διευκρινίζει πως για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε για την επιλογή δύο (2) ατόμων με ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και Οικονομολόγου για την κάλυψη αναγκών της ΠΕΔ ΔΕ που εδρεύει στην ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26225, στην υλοποίηση του έργου I.C.E.- Innovation Culture and Creativity for a new Economy – I.C.E με κωδικό I5.11.02”, δεν απαιτείται η προσκόμιση του δικαιολογητικού Νο 4 της πρόσκλησης, ήτοι:

α).Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου της ΠΔΕ, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο (για την απόδειξη του κριτηρίου εντοπιότητας Α’- ο υποψήφιος είναι δημότης των δήμων της ΠΔΕ).

β).Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (για

την απόδειξη του κριτηρίου εντοπιότητας Β΄ - ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος όλων των νομών

της χώρας)

για τη διευκόλυνση συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου στη διαδικασία αυτή επιλογής και συνεργασίας χωρίς περιορισμούς εντοπιότητας.

Υπενθυμίζεται δε πως ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι oι 3 Π.Ε.  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία), ενώ θα απαιτηθεί συχνή παρουσία στην έδρα της ΠΕΔ ΔΕ στην Πάτρα.

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα I.C.E. Διευκρίνιση για την πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου I.C.E