Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ICE

 

H Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να συνεργαστεί με:

1. Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, με γνώσεις σε θέματα  υποδομών  τουριστικού,  αθλητικού ή  κοινωνικού  ενδιαφέροντος  και

2. Έναν (1) Οικονομολόγο ΠΕ, με ειδικές γνώσεις σε θέματα Ανάπτυξης Τουριστικής Πολιτικής

 

Η διάρκεια σύμβασης έργου ορίζεται ως 1 έτος και η διαδικασία επιλογής των, ακολουθεί τα βήματα που προβλέπονται για ευρωπαϊκά έργα μέσω ΑΣΕΠ. (Αίτημα έγκρισης θέσεων από ΑΣΕΠ) και όπως προβλέπεται από τους εγκεκριμένους κανονισμούς της ΠΕΔ Δ.Ε.

Δείτε για περισσότερες πληροφορίες το συνημμένο έγγραφο:

** Διευκρίνιση για την πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου I.C.E

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα I.C.E. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ICE