Περίληψη Ανοικτού Διαγωνισμού στα Πλαίσια του Προγράμματος I.C.E

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση δράσεων καταγραφής, μελέτης, αξιολόγησης και ανάδειξης πολιτιστικών, δημιουργικών, περιβαλλοντικών και λοιπών  στρατηγικών πλεονεκτημάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του έργου Innovation Culture and Creativity for a new Economy – I.C.E”, με κωδικό I5.11.02,»”  που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Δείτε το συνημμένο έγγραφο PDF

Attachments:
Download this file (perilipsi_ICE.pdf)perilipsi_ICE.pdf[ ]230 kB
Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα I.C.E. Περίληψη Ανοικτού Διαγωνισμού στα Πλαίσια του Προγράμματος I.C.E